“Be the change you wish to see in the World”

Wij helpen je graag  010-411 31 60 – info@mystiek.nl |  

Lief Medemens, Dear Fellow Human, (For english version press here)

Met deze nieuwsbrief willen we vanuit spiritueel oogpunt stilstaan bij de ontwikkelingen en veranderingen, die er op dit moment in de wereld plaatsvinden.
We zitten in een kosmische transitie. Alles lijkt soms te wankelen. De (schijn)zekerheden van voorheen bieden geen houvast meer. Het is een hele kunst om je staande te houden. Maar hoe doe je dat?

Wat is er aan de hand?
Astrologisch gezien is het Vissentijdperk afgesloten en het tijdperk van de Waterman aangebroken. Even kort door de bocht zullen wij mensen meer vanuit ons hart gaan leven, vanuit verbondenheid met elkaar, met de natuur en Moeder Aarde. Ons ik-bewustzijn maakt plaats voor eenheidsbewustzijn. We gaan naar een Nieuwe Mens en een Nieuwe Aarde. Dit is een natuurlijk proces. Het is ons pad en onze bestemming. Het is goed en mooi.
Onze oude wereld zal gaandeweg verdwijnen. Failliete maatschappelijke systemen zullen ophouden te bestaan. Met de kosmische wind in onze zeilen naar een betere wereld is er onderweg helaas ook slecht weer. Er zijn tegenkrachten, die vast willen houden aan de oude wereld en bestaande (machts)structuren. Dit kracht“spel” leidt nu tot enorme verwarring en verdeeldheid in de maatschappij. En jij staat daar midden in. Wat is goed en wat niet? Waar sta je en hoe ga je met de dingen om die op je af komen?

Waar sta jij?
Die kosmische veranderingen zullen jou tot innerlijke ontwikkeling uitdagen. De weg naar binnen, je pure ik, los van opvoeding, scholing, sociale omgeving en vrij van trauma en oud zeer. Het is de weg naar je ziel en intuïtie, in connectie met alles wat is. Het is weten. Ontwaak en weet waarmee je vanuit je ziel verbonden bent.
Vanzelfsprekend vertrouw je op je intuïtie. Iets voelt goed of niet. Durf daar naar te handelen. Dat geeft kracht en groei. Het is eigenlijk zo simpel… maar je moet het wel doen. Sta op voor jezelf en automatisch voor de ander. Zo werkt het en niet andersom.

Balanceren tussen loslaten en verbinden.
Dat proces van bewustwording leidt tot een innerlijk weten en wijsheid. Wijsheid die je nodig hebt om de juiste keuzes te maken. Want keuzes zijn onvermijdelijk in de verdeeldheid die er nu is. Loslaten of juist verbinden is de vraag, die zich op verschillende niveaus aan je opdringt. Vooral in de relationele sfeer zie je een enorm geworstel. Wederzijds onbegrip leidt tot afscheiding, terwijl eensgezindheid juist de band met elkaar enorm lijkt te versterken. Het is de kunst om vanuit Liefde en compassie daarin een weg te vinden.

Weet dat je niet alleen bent. Ook al lijkt dat soms zo. En ook niet gek of vreemd. De Wereld staat op zijn kop. Er zijn heel veel mensen, die denken zoals jij. De verbinding is er al. Misschien heb je ze alleen nog niet ontmoet.

Waar leidt dit alles toe?
Er zijn nu duidelijk twee krachten in deze transitie te herkennen. Eén die vasthoudt aan bestaande machtsstructuren. De mondiaal politieke Agenda2030 is hierbij bepalend. Het is een niet-spiritueel-pad, dat leidt tot een samenleving met beperkte vrijheden. Een maatschappij gebaseerd op angst en dwang.

Een ander pad is dat van de Nieuwe Wereld en de Nieuwe Mens. Liefde en vrijheid zijn hierbij bepalende uitgangspunten. Een wereld, waarbij we individueel en collectief ons volle potentieel kunnen gaan ontwikkelen. Allemaal authentieke-ikkies die vanuit een moreel-kompas met elkaar in harmonie leven. Dit ontwaken wordt The Great Awakening genoemd. Het is voorspeld en gaat gebeuren. Heb daar vertrouwen in en wees voorbereid. Sta open voor deze vernieuwing naar een rijker, intenser en gelukkiger leven. Wie wil dat nou niet. Hoe mooi is dat.

Je nieuwe levensweg wordt een groot avontuur met nieuwe kansen en mogelijkheden. Het sombere, dat zich in deze tijd aan ons allen opdringt, zal gaande weg verdwijnen en plaats maken voor meer Licht, Liefde en verbondenheid

Hoe lang gaat dit duren?
De oude machtsstructuren gaan omvallen en zij die daar nog deel van uit maken zullen uiteindelijk van het toneel verdwijnen. Het is onvermijdelijk en wenselijk. Lichtkrachten vanuit de hoogste dimensies sturen dit kosmische proces aan. Begrijpen doe ik het niet, maar weet wel dat het er is en dat het gebeurt. Hoe lang het gaat duren hangt af van het tempo en de mate waarin de mensheid haar bewustzijn ontwikkelt. Dat lijkt geen lange termijn proces. Het wordt niet makkelijk, er zal veel verwarring zijn, maar er komt een kantelpunt. Uiteindelijk kunnen we ons opmaken voor een groot feest, want De Nieuwe Aarde is geboren.

Heb volledig vertrouwen.
Heb vertrouwen in de goede afloop van dit alles. Vertrouw op de kracht van vertrouwen. Dat gaat veel verder dan goede hoop. Volledig vertrouwen is vertrouwen zonder voorwaarden. Volledig vertrouwen is vertrouwen vanuit je ziel en heeft een scheppende kracht. Vertrouwen, vertrouwen, heb vertrouwen!

Ik, wij, iedereen van Mystiek wensen je alle kracht en Liefde toe om hier uit te komen. Er is Licht aan het einde van deze donkere tunnel. Dat Licht is er al. Dat Licht schijnt. Verbind je er mee. Mediteer, bid of doe je affirmaties. Doe het op jouw manier en heb volledig vertrouwen. Open je hart, blijf vriendelijk en wees het voorbeeld in de verandering. Je bent een soeverein goddelijk wezen. Wees daar trots op. Het Licht is met ons.

We danken je ook voor je steun het afgelopen jaar. Wij hebben er om gevraagd en jij, jullie hebben het ons gegeven. Dank daarvoor.

May the Spirits bless you all in the year 2022. Be strong and Keep Faith.

Namens ons allen,

Rob van der Sluis

Wil je reageren: rob@mystiek.nl

Mystiek (www.mystiek.nl)